Här kan du som medlem i veteranbåtsföreningen räkna ut din premie för en veteranbåt alt. en vanlig fritidsbåtsförsäkring.

Veteranbåtsförsäkring

 • Produkten är till för dig såsom ägare till en veteranbåt d.v.s. en båt som har tillverkningsår 1965 eller äldre.

 • Försäkringen gäller med ett unikt veteranbåtsvärde som du själv anger och som sedan accepteras av veteranbåtsföreningen och Gjensidige. Försäkringsvärdet behöver därför inte motsvara rådande marknadsvärde, vi rekommenderar istället att det valda veteranbåtsvärdet är väl tilltaget så att det räcker till att reparera båten vid flesta tänkbara skadesituationer.
 • OBS! För att vi skall kunna bedöma skicket på din båt och acceptera ditt önskade veteranbåtsvärde behöver du insända efterfrågad dokumentation för din veteranbåt via webformulär (se nedan). Det går självfallet också bra att insända dokumentationen via vanligt brev (då använder du istället nedanstående blankett). Fram till dess att veteranbåtsföreningen och Gjensidige bekräftat och accepterat dokumentationen och Ert önskade veteranbåtsvärde gäller försäkringen med sedvanligt marknadsvärde.

 • Ifall du äger en fritidsbåt som trots ett senare tillverkningsår än 1965 ändå är byggd/tillverkad enligt traditionella båtbyggarmetoder kan veteranbåtsförsäkring i särskilda fall beviljas. Kontakta gärna veteranbåtsföreningen vid frågor om detta.
 • Räkna fram din veteranbåtspremie
  Skapa din egendokumentation i MS Word(ladda ner och fyll i worddokumentet)

  Fritidsbåtsförsäkring

  Som medlem i veteranbåtsföreningen får du självfallet också ett förmånligt pris för din/dina övriga fritidsbåtar som är tillverkade efter 1965. För dessa båtar behöver du ej insända någon egendokumentation. Valt försäkringsbelopp i vår ordinarie båtförsäkring skall motsvara båtens marknadsvärde.

  Räkna fram din fritidbåtspremie