logo
   
  svensk_flagga Svenska
   
delare
båt
border
  Här beställer du premieuppgift
Fält med * måste fyllas i. Mer information om vilka uppgifter som ska fyllas i hittar ni genom att föra muspekaren över infosymbol
 
line
Försäkringstagare
Personnummer(ÅÅMMDD-XXXX):*
Namn:*
Adress:*
Telefon:*
PostNr/Ort:
 
E-postadress:*
Nautisk komptens:*
Ja  Nej


Försäkringsuppgifter
Försäkringsbelopp SEK:*
Självrisker:*
2000 SEK  5000 SEK  10 000 SEK 
 15 000 SEK  20 000 SEK 
Försäkringens begynnelsedag(ÅÅÅÅ-MM-DD)*
Båt
Typ av båt:*
 Motorbåt  Segelbåt  Motorseglare 
Båtfabrikat*
Tillverkningsår(ÅÅÅÅ):*
Skrovnummer/Båtens namn:
Material:*
Trä  Plast  Aluminium  Rib 
Maxfart i knop(0 för segelbåt):*
Längd (meter):*
Bredd (meter):*
Släpjolle*
Ja  Nej 
Släpjolle motornummer
Används båten yrkesmässigt?*
Ja  Nej 
Medlem i Veteranbåtsföreningen?*
Ja  Nej 
Veteranbåt?*
Ja  Nej 


Motor
Motortyp:
Inombord Utombord Ingen
Motorfabrikat:
Yamaha Annat motorfabrikat 
Annat Motorfabrikat:
Antal motorer:*
Årsmodell motor(ÅÅÅÅ):*
Motornummer:
Drevnummer:
Totala hk:*


Hamn och stöldskydd
Nattbevakad hamn?*
Ja  Nej 
Godkänd spårsöksystem?*
Ja  Nej 
Är din hemmahamn söder om Hudiksvall?*
Ja  Nej 
Hemmahamn:
Medlem i båtklubb?*
Ja  Nej 
Båtklubb:
Godkänd stöldskyddsmärkning?*
Ja  Nej 


Tilläggsförsäkringar
Maskinskada*
Ja  Nej 
Båtvagn*
Registerad  Oregisterad   Önskas ej 
Regnr båtvagn:
Extra utrustning/lösegendom utöver standard SEK:

 
         
  hus KONTAKT

 
 
Gjensidige Forsikring ASA
Svensk filial
Affärsområde Fritidsprodukter
Box 4430
20315 Malmö
Privatkund: 0771-326326
Återförsäljare: 0771-326323 info@forsakringsproduktion.se
Organisationsnummer: 516407-0384