logo
   
  svensk_flagga Svenska
   
delare
båt
border
  Veteranbåt  
line
  båt minibild
Som medlem i Veteranbåtsföreningen har ni rätt till att teckna den s.k. Veteranbåtsförsäkringen, som är speciellt framtagen för medlemmar i föreningen.Kan tecknas för båtar byggda före 1965.

För att försäkringen ska gälla med båtens ”veteranbåtsvärde” behöver ni först gå in via föreningens hemsida och fylla i och insända er egendokumentation. Fram till dess att egendokumentationen är godkänd och bekräftad, gäller försäkringen med båtens marknadsvärde. Glöm ej heller att skicka med nytagna bilder av båten, enligt instruktionen i egendokumentationen.

 
    Klicka på plus tecken för att läsa mer om vår försäkring

Vår standardförsäkring inkluderar
 
• Sjöskada

• Uppläggnings- och transportskada

• Brandskada

• Stöldskada

• Ansvarsförsäkring

• Rättsskyddsförsäkring

• Olycksfallsförsäkring
 
Dessa tillägg kan du välja till vår båtförsäkring
 
• Tillägg för registrerad båttrailer med ett nyvärde upp till 50 000 kr.

• Tillägg för oregistrerad båttrailer med ett nyvärde upp till 20 000 kr.

• Maskinskadeförsäkring för motorer nyare än 10 år. Tillverkarens anvisningar om skötsel, underhåll, vinterkonservering, service skall följas. Service reparation, montering och dylikt skall utföras på auktoriserad verkstad enligt tillverkarens anvisningar.

•Uthyrning & Charterförsäkring (efter särskild riskprövning).
 
Följande faktorer påverkar din premie
 
• Valt försäkringsbelopp (försäkringsbeloppet skall motsvara marknadsvärdet på båten inklusive all utrustning).

• Om din båt nattetid står förtöjd i nattbevakad hamn.

• Båtens maxfart i knop.

• Nautisk kompetens (förarbevis på sjön).

• Om båten är utrustad med godkänd GPS/ GSM spårsökutrustning. 
 
    Här kan du läsa mer om vår båtförsäkring. Observera att förköpsinformationen är en kort sammanfattning av det fullständiga försäkringsvillkoret. Vi rekommenderar dig därför att ta del av vårt fullständiga villkor.

pdf Förköpsinformation
pdf Villkor


 
       
 
         
  hus KONTAKT

 
 
Gjensidige Forsikring ASA
Svensk filial
Affärsområde Fritidsprodukter
Box 4430
20315 Malmö
Privatkund: 0771-326326
Återförsäljare: 0771-326323 info@forsakringsproduktion.se
Organisationsnummer: 516407-0384