logo
   
  svensk_flagga Svenska
  skoter knapp  
delare
båt
border
  Snöskoter  
line
  båt minibild
Snöskoterförsäkring  

Detta är de försäkringsalternativ som vi erbjuder för din snöskoter (oavsett fabrikat).

.

 
    Klicka på plustecken för att läsa mer om de olika omfattningsalternativen.

Trafikförsäkring

 
Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i trafikskadelagen (TSL) för person- och sakskada som uppstår i följd av trafik med fordonet.


Halvförsäkring

 
Halvförsäkring omfattar

• Trafikförsäkring

• Brand

• Stöld

• Glasruta

• Rättsskyddsförsäkring

 

Helförsäkring

 
Helförsäkring omfattar

• Trafikförsäkring

• Brand

• Stöld

• Glasruta

• Rättsskyddsförsäkring

• Vagnskada

 
Tilläggsförsäkring Maskinskada.
Tilläggsförsäkring Maskinskada erbjuds endast i kombination med helförsäkring.
 
• Maskinskada

Maskinskadeförsäkringen gäller för snöskoter som är högst 5 år gammal, räknat från första registrering och körts högst 1000 mil.
Tillverkarens anvisningar gällande skötsel, underhåll, service samt anvisningar beträffande driv-och smörjmedel och dylikt skall följas. Observera att det åligger dig som kund att kunna visa på ovanstående, i det fall du vet med dig att du inte kan styrka detta rekommenderar vi att du inte tecknar maskinskadetillägget eftersom ersättning då kan minskas eller i allvarliga fall kan leda till att ingen ersättning utbetalas
 
Här kan du läsa mer om snöskoterförsäkring. Förköpsinformationen är en kort sammanfattning av det fullständiga försäkringsvillkoret där framgår vad som ingår i försäkringen. Det är dock alltid det fullständiga villkoret som gäller.

pdf Förköpsinformation
pdf Villkor
 
 
 
 
         
  hus KONTAKT stall en fraga

open ÖPPETTIDER

 
 
Gjensidige Forsikring ASA
Svensk filial
Affärsområde Fritidsprodukter
Box 64
941 22 Piteå
Tel 0911-181 40
info@forsakringsproduktion.se
Organisationsnummer: 516407-0384

 

Här kan du fråga oss om du undrar över något
  Skicka
Måndag - fredag
kl 1100-1600

Lunch
kl 1200-1230

 

 
    Copyright 2016 Försäkringsproduktion