logo
   
  svensk_flagga Svenska
   
delare
skoter banner
border
  Anmäl skada  
line
  båt minibild
Om vi inte kommer överens  

Ta kontakt med oss om du inte är nöjd

Om du är missnöjd med ersättningsbeslutet, ta alltid först kontakt med den skadereglerare som handlagt ditt ärende. Ofta kanske det handlar om ett missförstånd som går att reda ut. Är du fortfarande inte nöjd kan du vända dig till klagomålsansvarig hos Försäkrings-produktion i Sverige AB.

Skriv ner dina synpunkter och skicka dessa till oss via brev, fax eller e-post. Klagomålsansvarig ser till att ärendet behandlas och besvaras.

Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som prövar privaträttsliga ärenden och har en särskild avdelning för försäkringsfrågor.

Vi följer nämndens rekommendationer. Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm Tel: 08-508 860 00 E-post: arn@arn.se, Besöksadress: Kungsholmstorg 5

Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar också allmänna upplysningar i försäkringsfrågor. Box 24215,

104 51 Stockholm, Besöksadress: Karlavägen 108.

Telefon 0200 - 22 58 00,

Behandlingen av ett ärende hos ARN och Konsumenternas Försäkringsbyrå är kostnadsfri.

Är du ändå inte nöjd kan du vända dig till allmän domstol för att få saken slutlig prövad.


 
 
       
 
         
  hus KONTAKT stall en fraga

open ÖPPETTIDER

 
 
Gjensidige Forsikring ASA
Svensk filial
Affärsområde Fritidsprodukter
Box 64
941 22 Piteå
Tel 0911-181 40
info@forsakringsproduktion.se
Organisationsnummer: 516407-0384

 

Här kan du fråga oss om du undrar över något
  Skicka
Måndag - fredag
kl 1100-1600

Lunch
kl 1200-1230

 

 
    Copyright 2016 Försäkringsproduktion